X

فلوچارت رسیدگی به شکایات

رسیدگی به شکایات

گیرندگان خدمت و پرسنل می توانند شکایات، انتقادات، تقدیر و یا پیشنهادات  خود را از طرق ذیل ارسال نمایند:


1.مراجعه به سایت www.treatahospital.com  و وارد شدن در قسمت پیشنهادات و رسیدگی به شکایات  

       
2.مراجعه حضوری به واحد رسیدگی به شکایات و تکمیل فرم مربوطه


3.ایجاد پیغام صوتی از طریق شماره تلفن 47241000 - داخلی 300


4.قراردادن مطلب و یا نوشته مورد نظر در صندوق رسیدگی به شکایات و پیشنهادات


5. جهت تماس تلفنی با مسئول رسیدگی به شکایات با شماره 47241000 داخلی 777 تماس بگیرید 

 

دی ان ان