X

بیمارستان فوق تخصصی تریتا | بیمارستان خصوصی

خبر ها و تازه های تریتا

11

کنفرانس یک روزه ایمنی بیمار و پیشگیری از خطاهای پزشکی 
_سخنرانان : دکتر شهاب الدین صدر , دکتر قادی پاشا، دکتر شعبانی 
_برگزار کننده :علمی معاونت درمان بیمارستان تریتا با همکاری انجمن صنفی پزشکان 

- روز پنج شنبه 19 اردیبهشت از ساعت 8 الی 12
#بیمارستان_تريتا 
#خطاهای_ پزشکی

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دی ان ان