X

بیمارستان فوق تخصصی تریتا | بیمارستان خصوصی

خبر ها و تازه های تریتا

16


سمیناردوروزه احیاقلبی ریوی پیشرفته نوزادان با امتیاز بازآموزی برای گروه هدف پزشکان و پرستاران مورخ ۱۵ و ۱۶ اسفند ۹۷ در سالن آمفی تئاتر برگزار گردید‌.
در این سمینار آقای دکتر صفزرزاده درورد اصول اولیه احیانوزاد، آقای دکتر رضوانیان درمورد لوله گذاری تراشه و فشردن قفسه سینه ، آقای دکتر ترکمن دبیرعلمی و مدرس برنامه احیا نوزادان درمورد احیا نوزاد نارس و داروها ، آقای دکتر جهانگیری در مورد تهویه فشارمثبت و آقای دکتر مصری درمورد ملاحظات اخلاقی سخنرانی نمودند..
این کارگاه که با  پرسش و پاسخ شرکت کنندگان نیزهمراه بود مورداستقبال پرسنل بخش درمان قرار گرفت .

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دی ان ان