X

بیمارستان فوق تخصصی تریتا | بیمارستان خصوصی

خبر ها و تازه های تریتا

07


صونا محمدی، پرستار بخش داخلی بیمارستان فوق تخصصی تریتا در یازدهمین کنگره سکته مغزی ایران ، پروژه تحقیقاتی بین المللی خود را با موضوع بومی سازی تشخیص زود رس سکته مغزی، در غالب کنفرانس ارائه کرد .
خانم محمدی که مدیر و مسئول این پروژه علمی است عنوان کرد ؛ این پروژه برای اولین بار در ایران وبا همکاری وزارت بهداشت ، انجمن ملی استروک ایران ، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی شاهرود انجام شده است .
گفتنی است ، صونا محمدی کارشناس ارشد پرستاری سالمندی و ارشد مراقبتهای ویژه نوزادان ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی میباشد .

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دی ان ان