X

بیمارستان فوق تخصصی تریتا | بیمارستان خصوصی

خبر ها و تازه های تریتا

21


کلاس آموزشی ارتباط موثر با حضور سرپرستاران و مسئولین بخش ها با سخنرانی دکتر معتمد و دکتر پایدار به مدت دو ماه نیم در ۱۰ جلسه تشکیل شد.
هدف از برگزاری این دوره ارتقاء سطح علمی و مهارتی ارتباط موثر مسئولین بخش ها می باشد که اثر بخشی آن در تمامی واحدها از طریق آزمون ، راند میدانی و تکمیل چک لیست ارزیابی خواهد شد .

 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دی ان ان