X

بیمارستان فوق تخصصی تریتا | بیمارستان خصوصی

خبر ها و تازه های تریتا

15


روز گذشته دکتر خلیل نژاد ریاست بیمارستان فوق تخصصی تریتا نشستی صمیمی با مدیران ارشد و مسئولین اداری و پرستاری تریتا داشتند .
در این جلسه دکتر خلیل نژاد ضمن تاکید بر پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی ،همدلی و مشارکت تمامی پرسنل در راستای ارائه خدمات مطلوب و بالا بردن هر چه بیشتر رضایتمندی مراجعین به تریتا را خواستار شد.
 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دی ان ان