X

بیمارستان فوق تخصصی تریتا | بیمارستان خصوصی

خبر ها و تازه های تریتا

10

کلاس آموزشی اطفاء حریق ویژه پرسنل با حضور اعضای واحد عملیات  آتش نشانی منطقه ۲۲ و مدرس ایستگاه ۶۸ در بیمارستان تریتا برگزار شد .
در این کلاس مثلث حریق ، نحوه خاموش کردن آتش و کار با کپسول گاز به صورت عملی و تئوری به پرسنل بیمارستان تریتا آموزش داده شد  تا در مواقع اضطراری بکار برده شود .

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
دی ان ان