X

نوزادان

بخش های درمانی / بخشهای درمانی / بخش های ویژه / نوزادان

بخش نوزادان


بخش : نوزادان

سرپرستار بخش : شیدا گرامی 

وقعیت مکانی :  طبقه چهارم

شماره داخلی بخش :  149

 

 

 

 

بخش نوزادان شامل دو قسمت می باشد 

قسمتی برای نوزادان تازه متولد شده است که اقدامات زیربرای نوزادان انجام میگیرد:

مراقبت های اولیه و واکسیناسیون بدو تولد

آموزش شیردهی به مادران بستری توسط پرستار و ماما

اجرای طرح هم اتاقی مادر و نوزاد ( طرح رومینگ )ویزیت اولیه و ترخیص توسط متخصص نوزادان حمام دادن نوزادان زمان ترخیص

 

بخش نوزادان بستری : POST NICU

در این بخش نوزادان  با بیماریهای خفیف ،انتقالی از بخشNICU ،بستری از  بخش ادمیت و نوزادانی که نیازمنداقدامات درمانی می باشند طبق دستور پزشک نوزادان بستری میشوند. نوزادان به صورت روزانه توسط پزشکان متخصص ویزیت میشوند و پزشکان مقیم نیز به صورت 24 ساعته حضور فعال دارند.

دی ان ان