X

(شکوفه سیب ) کودکان طبقه 7

بخش های درمانی / بخشهای درمانی / بخش های بستری / (شکوفه سیب ) کودکان طبقه 7

بخش کودکان

 

 

رئیس بخش: دکترعلی بشردوست

سرپرستار بخش: نوشین خانیان

موقعیت مکانی: قسمت شرقی طبقه هفتم

شماره داخلی بخش: 745

 

 بخش اطفال بيمارستان تريتا  با حضورمتخصصين اطفال و نوزادان، ارتوپدي، عفوني، اطفال، گوارش اطفال، جراحان مغز و اعصاب اطفال و... آماده ارائه بهترین خدمات می باشد.

 متخصصين اين بخش به صورت ٢٤ ساعته در بخش حضور داشته و آمادگي ارائه خدمات  با بروزترین  تجهيزات پزشكي دنيا به كودکان  بستري شده مي باشند.

 *  اتاق ایزوله این بخش دارای ورودی مجزا میباشد و در آن سینک و وسایل ارگانیگ تعبیه شده است .

 * اتاق اختصاصی دیگر مربوط به رگ گیری و معاینه میباشد که معاینه و رگ گیری کودکان تازه بستری شده به جهت جلوگیری از آسیبهای روانی دور از حضور والدین کودک در آن انجام میگیرد، این اتاق مجهز به وسایل اولیه معاینه و کمد البسه تمیز میباشد ،تریتمنت دارویی نیز در این اتاق میباشد که تمام داروهای استفاده شده در آن به صورت شماره شده وجود دارندو هر بیمار باکسی برای داروی مصرفی روزانه دارد. 

 *کلیه اتاقها مجهز به یخچال، تلویزیون  و پنل سرگرمی و کاناپه همراه و کمد میباشد.

  *در این بخش فضایی جهت بازی کودکان به نحوی که در هنگام بازی تحت نظر قرار داشته باشند نیزوجود دارد و نیز تعدادی وسیله بازی که مخاطره نداشته باشند و در هنگام آلوده شدن قابل شستشو و ضدعفونی میباشند.

دی ان ان