X

بیمارستان فوق تخصصی تریتا | بیمارستان خصوصی

بخش های درمانی / بخشهای درمانی / بخش های بستری / (آسمان آبی ) زایمان طبقه 4

(آسمان آبی ) زایمان طبقه 4

 

رئیس بخش:دکتر شیرین حشمت


سرپرستار بخش: مژده نادرپور


موقعیت مکانی: طبقه 4 بیمارستان در مجاورت بخش جراحی زنان(گل سرخ)


 شماره داخلی بخش: 161

 

 

معرفی ویژگی های بخش:
1.دارای درب مشترک با بخش زنان جهت انتقال سریعتر بیماران می باشد.
2.یک اتاق معاینه که محل ادمیت و تریاژ بیماران می باشد.
3.دواتاق تحت نظر که هرکدام دارای سه تخت جهت بیماران بستری می باشد.
4.دو اتاق زایمان که هر کدام بصورت خصوصی دارای یک تخت زایمان میباشد.

تجهیزات بلوک زایمان:
 تخت های زایمان ،تخت های معاینه، تخت های  ژنیکولوژی،هفت تخت تحت نظر،یک تخت احیانوزاد،پنج کات نوزاد، یک برانکارد،یک ویلچر،سه دستگاه فتال مانیتورینگ ،دو دستگاه سونی کید پرتابل،یک دستگاه واکیوم به همراه تجهیزات مربوطه،یک دستگاه الکتروشوک ،یک دستگاه الکتروکاردیوگرافی ،دو دستگاه پالس اکسی متر،دو دستگاه کامپیوتر،یک دستگاه پرینتر دستبند نوزاد،دو دستگاه مانیتور علائم حیاتی،یک دستگاه ترازوی نوزاد،سه عدد ترالی کد با تجهیزات مربوطه(یک عدد بزرگسال و دو عدد نوزاد)،دو عدد کپسول اکسیژن پرتابل،دو کپسول انتونوکس مجهز به مانومتر و ماسک مخصوص،یک عدد نگاتوسکوپ ،یک عدد چراغ یو وی ،سه دستگاه ساکشن پرتابل دوقلو،سیستم ساکشن و اکسیژن پرتابل ،دو دستگاه چراغ سیالیتیک پرتابل ،یک عدد انکوباتور،یک عدد پرینتر جهت صدور گواهی ولادت.


قوانین بخش:
1.توجه به لزوم اعمال عدالت در تدوین برنامه ها با توجه به محدودیت منابع انسانی و غیر انسانی
شیفت صبح:4 ماما و یک مامای مسئول و یک کمک پرستار و منشی از ساعت 07:00 تا 13:00
شیف عصر: دو ماما و یک کمک پرستار از ساعت 13:00 تا 19:00
شیف شب: دو ماما و یک کمک  از ساعت 19:00 تا 07:00
2.اجرای پروتکل های بیمارستانی و برنامه ریزی برای انجام زایمان  به روش فیزیولژیک
3.استاندارد کردن تجهیزات و فضای فیزیکی و نیروی انسانی
4.ایجاد تسهیلاتی برای حضور همراه در کنار مادر در هنگام زایمان
5.مقیم نمودن متخصص زنان  بصورت 24 ساعته
6. لزوم حضور پزشک اطفال بر سر هر زایمان
7.برگزاری دوره های باز اموزی برای ارتقا مهارت پزشکان و ماماها(داخل و یا خارج بیمارستانی)
8.افزایش اگاهی مادران و خانواده ها درباره اهمیت مراقبت های پیش از بارداری و زایمان و لزوم مشارکت مردان در دوران بارداری_زایمان و پس از زایمان
9.امکان حضور مامای همراه کنار بیمار بنا به درخواست خود بیمار
10.برگزاری کلاس های امادگی  دوران بارداری بصورت رایگان جهت افزایش اگاهی مادران
11.جذب دو نیروی مامای مراقب نوزاد اتاق عمل در شیفت های صبح و عصر بصورت ثابت
12.صدور گواهی ولادت پس از اخذ مدارک مربوطه و سپس تحویل ان به مادر یا پدر نوزاد در ساعت 12:00 الی 14:00
13.تاکید بر اجرای طرح تکریم مادر باردار
14.انجام طرح خوشایند سازی برای کلیه مادران مراجعه کننده به بلوک زایمان(ایجاد اتاق ال دی ار با کلیه تسهیلات)
15.لزوم انجام تریاژ در بدو ورود بیماران در اتاق ادمیت توسط ماما
16.ثبت کامل  پرونده براساس اصول گزارش نویسی
17.لزوم انجام اموزش های بدو ورود و حین درمان توسط پرسنل
18.ثبت و بروزرسانی کلیه امار زایمان در سامانه ایمان
19.انجام کلیه فرایند ها و پروسیجرها براساس کتاب راهنمای کشوری
20.انجام شیردهی و تماس پوست با پوست در ساعت اول تولد براساس راهنمای دوستدار کودک

دی ان ان